Weegbruggen

Onze weegbruggen

De weegbruggen van Smits & Co zijn te onderscheiden in 3 groepen:

➡️ Bovengronds
➡️ Bovengronds verdiept
➡️ Verdiept

Deze varianten kunnen, afhankelijk van de toepassing, geleverd worden van staal en beton.

Bovengrondse weegbruggen zijn eenvoudig verplaatsbaar waardoor niet-permanente toepassingen ideaal zijn voor dit type weegbrug. De materiaalkeuze van de weegbrug hangt voornamelijk af van de capaciteit die u wenst en van de ondergrond. Op een bestaande vloer kan in de meeste gevallen een stalen weegbrug zonder problemen geplaatst worden. Het eigen gewicht van een stalen weegbrug is maximaal 12 ton. Voor een grotere capaciteit is een betonnen weegbrug meer geschikt. Door middel van een stevig fundament en de duurzaamheid van het materiaal is een weegvermogen tot 100 ton geen probleem.

Onze software

Newton Basis is een softwarepakket voor het bedienen van weegbruggen, het registreren van wegingen en de verzameling en verwerking van de samenhangende informatie in het logistieke voor- en na-traject. De computer wordt met de weegbrug verbonden waardoor het gewicht van de weegbrug overgenomen en verwerkt kan worden.
NewTon software wordt sinds 1991 onafhankelijk door Con Systems in eigen beheer ontwikkeld.
NewTon Basis is volledig menugestuurd waardoor een eenduidige bediening mogelijk is. De gebruiker wordt in NewTon Basis verregaand ondersteund door begeleidende teksten en zogenaamde hints die een omschrijving van de betreffende functie of optie geven. Eenmaal ingevoerde basisgegevens kunnen op diverse plaatsen binnen NewTon Basis op eenvoudige wijze geselecteerd worden zodat het dubbel invoeren van gegevens vermeden wordt. Functietoetsen, sneltoetsen en makkelijk te gebruiken zoekschermen helpen de gebruiker in recordtijd de benodigde gegevens te registreren en daarmee de wachttijden voor voertuigen op de weegbrug tot een minimum te beperken.

NewTon ondersteunt alle elektronische weegbruggen.

NewTon Basis werkt onder Windows  en is ook geschikt voor gebruik op Novell, Windows NT, Windows NT Terminal Server en Windows NT Small Business Server netwerken.