Newton software

NewTon modules

Stamgegevens vormen de basis van elke NewTon pakketsamenstelling.

De complete relatiebeheer mogelijkheden inclusief prijsafspraken en het uitgebreide materialenbestand worden gebruikt in elke NewTon installatie, van de overige stambestanden is het gebruik afhankelijk van de actieve NewTon modules.

In NewTon kunnen stambestanden worden aangelegd voor onder andere Valuta, BTW, Betalings- en Leveringscondities, Materiaalgroepen, Kostenplaatsen, Containers, Emballages, Havens, Schepen etc.

Andere stambestanden als bijvoorbeeld Nederlandse, Duitse en Belgische plaatsnamen, Euralcodes en Cepac codes worden standaard meegeleverd.

Elke NewTon installatie beschikt verder onder andere over een MS-Office koppeling, de mogelijkheid valuta koersen online te synchroniseren met de Europese Centrale Bank, HulpProgramma’s en een Formulierendatabase waarin de volgende documenten kunnen worden aangemaakt en opgeslagen: Vrachtbrief, CMR, LMA formulieren en EVOA bijlage VII.

Standaard is ook het gebruik van Conceptdocumenten zodat aan vrijwel alle klantspecifieke eisen en wensen met betrekking tot lijsten en overige uitvoer (bijvoorbeeld bevestigingen van prijsafspraken) kan worden voldaan.

Naast functionaliteit staat vooral gebruiksgemak centraal bij de ontwikkeling van NewTon, dat uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheden zoekschermen en invoerschermen per gebruiker in te delen, eenvoudige export naar bijvoorbeeld Excel en de mogelijkheid vrij te definiëren sneltoetsen toe te kennen aan menu-opties.

NewTon Wegen

De Weegmodule van NewTon staat voor veel gebruikers centraal. Logisch, want hiermee worden alle in- en uitgaande materialen aan de bron geregistreerd. De opzet van dit NewTon onderdeel is zodanig dat wegingen makkelijk en snel kunnen worden vastgelegd waardoor de weegbrug niet langer een bottleneck hoeft te zijn. Middels instelbare regels en voorwaarden is het weegproces volledig te sturen, u bepaalt zelf welke gegevens minimaal ingevoerd moeten zijn om de volgende stap in het weegproces te kunnen doen.

De NMI gecertificeerde NewTon weegmodule kan gekoppeld worden aan alle elektronische weegbruggen (maximaal 8 per werkstation), biedt de mogelijkheid tot het aansturen van een volgdisplay en kan zelfs overweg met samengestelde weegbruggen (bijvoorbeeld voor het vastleggen van treinwegingen).

In de NewTon Weegmodule kunnen standaard wegingen (vol en leeg), Combinatie wegingen (afzonderlijk wegen van voorwagen en aanhanger), Netto wegingen en wegingen voor Derden geregistreerd worden en kunnen sorteerrapporten worden vastgelegd (handmatig of in combinatie met de NewTon Loods module).

De [incompleetlijst] geeft een overzicht van alle wegingen waarvan nog geen definitief netto gewicht bekend is. Alle voertuigen die zich op het terrein bevinden om te laden of te lossen zijn in het overzicht opgenomen, dit biedt de gebruiker de mogelijkheid snel de eerste registratie terug te vinden om de betreffende wagen uit te wegen.

Het genereren van weegdocumenten vormt een belangrijk onderdeel van de NewTon Weegmodule, met behulp van de uitgebreide NewTon Weegbon designer wordt de lay-out en inhoud van de weegbonnen volledig op klantwensen afgestemd, voorgeschreven formulieren als een Vrachtbrief, CMR of LMA begeleidingsbrief worden op basis van de weeggegevens gevuld en afgedrukt, daarnaast biedt NewTon nog de mogelijkheid om vrij te definiëren Conceptdocumenten in MS Word of MS Excel te koppelen voor  bijvoorbeeld een terreinbon, houderschapdocument of (vernietigings) verklaring.

Vanzelfsprekend is de NewTon Weegmodule volledig geïntegreerd met de overige NewTon modules; wegingen kunnen gekoppeld worden aan Weegcontracten, Werken en alle Ordersoorten en in combinatie met de modules Direct Factureren / Facturen genereren en Kassa kan ook de financiële afhandeling worden vastgelegd.

Ook vanzelfsprekend is dat op basis van (een combinatie van) verschillende criteria weeglijsten gemaakt kunnen worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van MS Excel conceptdocumenten waardoor het mogelijk is zoveel lay-outs te koppelen als nodig zijn.

NewTon Kassa

Met de NewTon Kassa module kunt u eenvoudig kasbonnen maken van wegingen.

Vanuit de geregistreerde weging geeft u aan dat de er een kasbon gemaakt moet worden, NewTon opent een kasbon en plaatst alle materiaalregels uit de weging in de kasbon. Prijzen worden vanuit de weging overgenomen en kunnen eventueel in de kasbon nog worden aangepast.

Van transacties waaraan geen weging ten grondslag ligt kunt u handmatig vrije kasbonnen vastleggen.

Kasbonnen van relaties die gedurende een bepaalde periode vaker komen kunnen worden aangevuld zodat u bijvoorbeeld eens per week kunt afrekenen. Bij het maken van een kasbon voor een particulier die niet is opgenomen in het relatiebestand geeft NewTon u de mogelijkheid Naam, Adres en Woonplaats van de particulier in te voeren zodat deze als adressering op de kasbon kan worden gebruikt.

Met behulp van NewTon instellingen kan ook de kassamodule op uw wensen worden afgestemd, zo kunt u aangeven dat prijzen in de kassamodule altijd per kilo zijn, ongeacht de standaard eenheid van het materiaal. Ook kunt u aangeven dat kasbedragen moeten worden afgerond [op regel of bon niveau] om te voorkomen dat u met kleingeld moet werken. De layout van de kasbon is uiteraard helemaal op uw eigen wensen af te stemmen.

Vanzelfsprekend is ook deze NewTon module uitgerust met de mogelijkheid tot het maken van uitgebreide overzichten zoals een daglijst en periodelijst, maar ook inkoopoverzichten per materiaal of materiaalgroep kunnen eenvoudig gemaakt worden.

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen beschikt u met NewTon over een sluitend systeem tot identificatie en registratie van aanbieders bij contante inkoop. U kunt ervoor kiezen de gegevens handmatig in te voeren of (waar mogelijk) de identificatiemiddelen met een barcodescanner te lezen.

NewTon Loods

Deze Touchscreen applicatie is speciaal ontworpen voor het registreren van schaal wegingen.

Op de werkvloer kunnen alle schaalwegingen inclusief sorteringen met gebruik van een aanraakscherm snel een efficiënt worden geregistreerd.

Als zelfstandige applicatie kan de NewTon Loods module worden ingezet voor het registreren van wegingen en het maken van kasbonnen, waarbij de NewTon Loodsmodule de mogelijkheid biedt om enkelvoudige wegingen, netto wegingen, vervolgwegingen en sorteerwegingen te registreren.

Als onderdeel van een uitgebreidere NewTon installatie kan de Loodsmodule daarnaast óók worden ingezet voor het registreren van sorteringen van een hoofdweging.

De weegbrug weging kan in de Loodsmodule worden opgeroepen, de gesorteerde fracties kunnen op de schaal worden gewogen en als sorteerrapport in de weging worden opgenomen.

Alle registraties van de NewTon Loodsmodule zijn in NewTon direct beschikbaar voor verdere verwerking; controle en financiële afhandeling vindt dan plaats op kantoor.

Kassa Loods

Voor het maken van kasbonnen op basis van wegingen of handmatig, met vastgelegde materiaalprijzen of handmatige invoer.

Installatie

Installatie van de software wordt uitgevoerd door een NewTon Engineer, bij voorkeur in samenspraak met uw systeembeheerder.

Initiële projectbespreking

Projectbespreking tussen de NewTon consultant en de projectleider van de opdrachtgever waarin de aard en omvang van het project besproken worden en waarin in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen:

➡️ Huidige en toekomstige werkwijzen en procedures
➡️ Volgorde waarin de verschillende modules in gebruik genomen worden
➡️ Per module, de betrokken medewerkers en hun autorisatieniveau
➡️ Specificatie van de data die kan worden aangeleverd (stambestanden)
➡️ Specificatie van de data die geëxporteerd kan worden (Factuurkoppeling)
➡️ Specificatie van de uitvoer (documenten, formulieren en lijsten)