Kalibratie

Kalibratie

Smits & co is een NMI erkend keuringsbedrijf. Als gecertificeerde onderneming hebben wij goedkeuring verkregen van het NMI om als erkend keurder zelfstandig weegbruggen en weegplateau’s te kalibreren (controleren) en justeren (bijregelen).

Indien gewenst kunnen wij uw weegsysteem opnemen in onze kalibratiecyclus.  Afhankelijk van uw wens plannen wij 1 x per jaar of per 2 jaar een kalibratie in. Tijdens een kalibratie wordt de nauwkeurigheid van het weegsysteem gecontroleerd en indien nodig aangepast.